mide-kanseri

Kaburgaların alt kısmı ile karnın üst bölgesinde yer alan içi boş ve geniş bir organ olan mide, yiyecekleri sıvı hale getirme görevini üstlenir. Sıvı hale gelen besinler ince bağırsaklara hareket ederek oradan sindirim aşamalarına devam eder. Bir hastalık olarak mide kanseri evreleri bakımından da hızla yayılan ciddi bir kanser çeşididir. Genellikle başlangıcı ülser şeklinde olur. Mide kanseri üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu kanser türünün insan hayatını ciddi anlamda riske sokabileceği de bilinmektedir.

Bu kanser türünde çevre organlar ile lenf bezleri de etkilenebilmektedir. Kan yoluyla, lenfatik yolla, karın içinde ekim yoluyla ya da direk komşulukla yayılım gösterebilir. Mide kanserinin diğer organlara da sıçrama riski olduğu için erken tanı ve hızlı müdahale çok önemlidir. Bu hastalık daha çok 50 – 60’lı yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülmektedir.

Mide Kanseri Belirtileri Nedir

Sinsi ve hızlı ilerleyen mide kanserinde belirtiler de geç anlaşılır ve bu hastalığa özgü belirtiler değildir. Karın bölgesindeki şiddetli yahut hafif rahatsızlık başlangıç belirtileri arasında gösterilir.

Mide kanseri evreleri

Mide kanseri evreleri bakımından ileri safhalarında ise en önemli belirti ciddi kilo kayıpları ve karın ağrılarıdır. Buna ek olarak halsizlik, çiğneme ve yutma faaliyetlerinde zorlanma, bulantı, iştahsızlık, şişkinlik hissi de diğer sık rastlanan belirtilerdendir.

Mide Kanseri Evrelerine Göre Hastalığın Seyri

Ölümle sonuçlanacak kadar ciddi bir hastalık olan mide kanseri evreleri toplamda dört aşamadan oluşmaktadır. 0. evrede kanser midenin iç tabakasında bekleme durumundadır. 1.evreye geçildiğinde ise tümör submukoza tabakasına kadar yayılmış olabilir. Kanser hücreleri lenf bezinde gözlenebilir. Ya da tümör kas tabakası yahut subserozaya yayılmış olup lenf bezleri ile diğer organlara yayılmamıştır. 2.evrede tümörün yayılma göstermeye başlaması beklenir. 3.evrede ise tümör ciddi bir ilerleme kaydetmiş midenin dış tabakasını delip geçmiş olabilir. 1-15 arasında lenf bezinde tümöre rastlanabilir ve organlara da sıçramıştır. Son evrede artık kanser uzak organlara da yayılmış olup 15’in üzerinde lenf bezine bulaşmış durumdadır.